Sıkça Sorulan Sorular

a-
A+
Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım?
Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise aynı yöntemle açılması sağlanır. 19/12/2019
Satın almış olduğum cihazı hiç sim kart takmadan çaldırdım/kaybettim ne yapmalıyım?
Cihaz gerçek kişiye ait ise ıslak imzalı dilekçe ekinde cihaz faturası, imza sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı ile Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir. 19/12/2019
Satış yaptığım dükkanımdan kullanılmamış cihazlarımı çaldılar. Çalan kişilerin satmasını ya da kullanmasını engellemek için ne yapmalıyım?
Cihaza ait IMEI numarası beyaz listede olup hiç kullanılmadan (Hat takılmadan) çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır. 19/12/2019
Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurula bilecektir. 19/12/2019
İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?
e-devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) veya Kurumumuz Bilgi İhbar Merkezini arayarak öğrenilebilir. 19/12/2019
Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl gerçekleşir?
Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir 19/12/2019
Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?
Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir 19/12/2019
Bilgi ve İhbar Merkezi'ne nasıl ulaşırım?
Tüketici İletişim Merkezi'ne 120 numaralı telefonu aramak sureti ile 7/24 ulaşılabilmektedir. 19/12/2019
18 Yaşından Küçükler için Cihaz Kaydı yapılabilir mi?
18 Yaşından küçüklerde yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından kendi e-devlet kapısı üzerinden çocuğun kimlik bilgileri kullanılarak kayıt yapılabilir. 19/12/2019
Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş cihazımı (klon) nasıl kullanabilirim?
IMEI numarası klonlanan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihaz ithalat yolu ile alınmış ise ithalatçı veya imalatçı firmaya, yolcu beraberinde gelmiş ise e-Devlet üzerinden gerçek cihaz sahibine ait tek GSM numarası ile kullanıma açılır. 19/12/2019
Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazıma ait IMEI numarası ile eşleştirilmiş olan hattımı başka cihazda kullanabilir miyim?
Eşleştirme işlemi yalnızca IMEI bilgisi değiştirilmiş olan cihaz için geçerli olduğundan kullanılan hat; kayıtlı olan herhangi bir cihazda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. 19/12/2019
Sorgulamada cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olduğu sonucunu aldım/cihazıma IMEI bilgisi değiştirilmiş olduğu gerekçesi ile yasal uyarı mesajı geldi. Cihazımı kullanamayacak mıyım?
5809 sayılı Kanunun 57 inci maddesi uyarınca, IMEI bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmakta ve IMEI bilgisi başka cihazlara kopyalanmış olan cihazlar sadece tek hatla eşleştirilmek sureti ile kullanıma açılmaktadır. 19/12/2019
Cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebilir veya Kurumumuz Tüketici İletişim Merkezi (120) aranarak öğrenilebilir. 19/12/2019
Yurtiçinden satın almış olduğum cihazın kayıt dışı olduğunu öğrendim, buna ilişkin sahip olduğum haklar nelerdir?
Bu tür cihazlar ilgili mevzuat çerçevesinde "AYIPLI MAL" olarak değerlendirildiğinden, tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da belirtilen haklardan faydalanabilir. 19/12/2019
Yurt içinden satın almış olduğum cihazımın IMEI numarasını sorguladım. "Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz" uyarısını aldım. Ne yapmalıyım?
Cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekmektedir. Yasal yollardan ithal edilen cihaz bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır. 19/12/2019
e-devlet üzerinden kayıt başvurusunda bulundum. İşlemlerin tamamlandığını nasıl anlarım?
e. Devlet üzerinden sorgulama kayıtlı olup olmadığı öğrenilebilir. 19/12/2019
Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım?
Cihaza ilişkin olarak sunulan belgelerde ve cihazın elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmaması halinde, cihaza ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) girilmekte ve cihazın IMEI numarası kayıt altına alınmaktadır. 19/12/2019
Kısa süreli Türkiye'de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekir mi?
Yurtdışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. 19/12/2019
Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar kayıt altına alınabilir mi?
Evet Alınabilir. YKN (Yabancı Kimlik Numarası) bulunan 18 yaş üstü bireyler PTT'den alacakları e-devlet şifresi ile e-devlet sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet) kayıt yapabilmektedir. YKN sahibi olmayan (diplomatik belge sahipleri) yabancı uyruklu kişiler de ilgili belgeler ile Abone Kayıt Merkezlerine başvuru yapabilmektedir. 19/12/2019
Kısa sürede Türkiye'de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekiyor mu?
Geçici süreyle Türkiye'de bulunan kişilerin (turist, gurbetçi vatandaşlar ve benzeri); ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından kişilerin cihazlarına ait IMEI numarası ve sözleşme yapılan cep telefonu numarası Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne girilmek suretiyle eşleştirilmekte ve ilgili IMEI numarası sadece ilgili telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır.

Eşleştirme işlemi için pasaport ve abonelik sözleşmesi ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekmektedir. 19/12/2019
Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?
15/05/2019 tarih ve 30775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararınca 3 takvim yılı içerisinde 1 adet cihazın yurda getirilebileceği belirlenmiştir. 19/12/2019
Posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazımı kayıt altına aldırabilir miyim ?
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri gereği, posta ile gelen yada internet üzerinden satın alınan cihazlar kayıt altına alınamamaktadır. 19/12/2019
Yurt dışından yeni geldim ancak beraberimde cihaz getirmedim. Pasaport kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 3 yılda 1 cihaz getirebilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde cihaz kaydı yapılan cihazın, sadece kayıt yaptıran pasaport sahibinin TC. Kimlik Numarasına kayıtlı GSM hatlarıyla kullanabileceğinden kayıt hakkının bir başkasına devredilmesi mümkün olmamaktadır. 19/12/2019
Değişim belgesinde neler bulunması gerekmektedir?
Antetli kağıt veya firma kaşesinin olması, firmanın adı/ünvanı ile adres veya telefon bilgilerinin,cihazın eski ve yeni IMEI numaralarının ve her iki cihazın aynı marka olması gerekmektedir. 19/12/2019
Yolcu beraberinde getirilen cihazın kayıt altına alındıktan sonra ana kart değişimi yapılır ise kayıt işlemini nasıl yapabilirim?
İlk kayıt başvuru sahibinin; değişimi yapan firmadan almış olduğu değişim belgesi ile E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir. 19/12/2019
Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum.Tamamlandığını nasıl anlarım?
İlgili GSM işletmecilerinin abone kayıt merkezlerinden veya Kurumumuzun Tüketici İletişim (120) merkezinden öğrenilebilir. 19/12/2019
Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?
e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebilecektir. 19/12/2019
Harç bedelini bankaya EFT yapabilir miyim?
Harç bedeli EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bulunması durumunda mümkündür. 19/12/2019
Harç parası yatırıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor mu?
Hayır. E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir. 19/12/2019
Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?
Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarası, ad ve soyadın, TC Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. 19/12/2019
Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim?
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile de ödenebilmektedir. Harcın EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bu seçeneğin bulunması halinde mümkündür. 19/12/2019
Kayıt işlemi için öncelikle ne yapılması gerekmektedir?
E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2019 yılı için 1.500,00 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. 19/12/2019
Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
IMEI kaydı için kişiye ait yurda giriş yapılan belgenin son üç yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde kullanılmamış ve kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarih üzerinden 120 günlük hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir. 19/12/2019
Kayıt işlemini ne şekilde yaptırabilirim?
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
http://www.ttmobil.com.tr/web/ www.turkcell.com.tr www.vodafone.com.tr 19/12/2019
Kayıt işlemini nerelerde yaptırabilirim?
Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.

E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) aşağıda belirtilen işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.
TT Mobil
TURKCEL
VODAFONE 19/12/2019
Yurt dışından gelen cihazımı kayıt altına aldırmam için herhangi bir süre sınırı bulunmakta mıdır?
Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 120 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. 19/12/2019
Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?
IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak sureti ile öğrenilebilmektedir. 19/12/2019
Kayıt yaptırılma zorunluluğu bulunan cihazlar nelerdir?
IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar) 19/12/2019
Yurt dışından getirilen cihazımı Türkiye'de kullanabilir miyim?
Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. 19/12/2019
Yurt dışından cihaz getirdim, kayıt hakkım olup olmadığını nasıl sorgulayabilirim?
https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama linkini kullanarak ya da Kurumumuzun BTK Tüketici İletişim Merkezi'ni (120) arayarak kayıt hakkınız olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Daha önce kayıt yaptırdıysanız, kayıt yaptırdığınız yıl ve takip eden 2 yıl yeni kayıt hakkınız bulunmaz. Bundan sonraki yılın girmesiyle (1 Ocak itibariyle) kayıt hakkınız doğar. Yeni cihaz kaydı yapabilmeniz için en son tarihli cihaz kaydınıza ait yurda giriş tarihi üzerinden en az üç takvim yılının geçmesi gerekir.
19/12/2019