Kayıt Yöntemleri

a-
A+
Toplu İthalat
TAC Kodlarının BildirimiSistemimizde kayıtlı olmayan TAC kodlarının bildirimi üretici firmadan ya da üretici firmanın TAC kodu bildirimi için yetkilendirdiği distribütörden alınacak olan ıslak imzalı belge ile yapılacaktır.Söz konusu belge (bildirilen cihazın TAC kodu, marka ve model bilgilerinin de belirtildiği) bir dilekçe ekinde Kurumumuza sunulmalıdır.24.03.2008 Tarihi itibari ile yapılan TAC başvurularının sisteme kayıt yapılabilmesi için cihazların tek ya da çift sim kartlı olduğu bilgisinin kurumumuza sunulması gerekmektedir.İthalatı yapılan cihazın çift sim kartlı olduğu orjinal kullanım kılavuzu veya ıslak imza ve mühürlü üretici belgesi ile belgelendirilmelidir. Aksi takdirde sisteme tanımlanması mümkün olmayacaktır . Web Servis ve Web Sitesi KullanımıToplu ithalat ve imalat sonucu kayıt altına alınması istenen cihazlara ait IMEI numaralarının bildirimi web sitemiz üzerinden yapılmaktadır. Web sitesine girişler nitelikli elektronik imza ile yapılabilmektedir.Firmaların sisteme kayıt işlemleri web sitesi üzerinden yapılmakta olup sistem tarafından oluşturulan dilekçe noter onaylı imza sirküleri ile birlikte 30 gün içinde Kuruma sunulmalıdır.Sistem üzerinden yapılmayan yeni firma başvuruları kabul edilmeyecektir. Sistem üzerindeki işlemlerin yapılabilmesi için E-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığının TPS işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Web Sitesi Erişim Adresi Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması18.10.2006 tarih ve 2006/İK-13650 sayılı Kurul Kararıyla kayıt işlemi sadece elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar için uygulanacak olup; diğer ürünler için kayıt işlemi yapılmayacaktır. IMEI Kayıt ÜcretiIMEI kayıt ücretleri herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi aracılığı ile KURUMSAL TAHSİLAT İŞLEMLERİ- BTK MOBİL CİHAZ KAYIT SİSTEMİ menüsünden İTHALAT NUMARASI ile yatırılmalıdır, önemle duyurulur. Banka dekontu üzerinde "IMEI Kayıt Ücreti" açıklayıcı ibaresinin bulunması ve talep edilen IMEI miktarı (....adet IMEI Kayıt Ücreti) şeklinde belirtilmesi gerekmektedir. Ödemeler sadece Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. EFT ve internet bankacılığı ile ödeme kabul edilmemektedir. 19/12/2019
Yurt Dışından Getirilen Cihazlar
Yurt dışından getirilen cihazımı Türkiye'de kullanabilir miyim?Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihazın 365 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. Kayıt yaptırılma zorunluluğu bulunan cihazlar nelerdir?IMEI bilgisine sahip cihazların tamamının kayıt altına alınması gerekmektedir. (cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar) Cihazımın IMEI numarasını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?IMEI numarası cihazın *#06# tuşlarına basılmak sureti ile öğrenilebilmektedir Yurt dışından gelen cihazımı kayıt altına aldırmam için herhangi bir süre sınırı bulunmakta mıdır?Yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemleri 365 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemini nerelerde yaptırabilirim? Yolcu beraberinde getirilen cihazın sahibi cihazının kayıt altına alınması için gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapar.E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) aşağıda belirtilen işletmeci abone kayıt merkezlerine başvurur.TT Mobil (Türk Telekom Mobil) - Turkcell - Vodafone E-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini nasıl yapılır ve gerekli belgeler nelerdir?e-Devlet kapısı üzerinden yapılan kayıt işleminde pasaport sahibi, şahsına ait bilgileri e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr İnternet adresinden sisteme girerek cihaz kaydını yaptırabilmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda kişiden herhangi bir belge talep edilmemekte olup kontroller elektronik ortamda yapılmaktadır. Kayıt işlemi öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son üç yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunulmamış ve kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı tarihten itibaren 365 günü geçmemiş olması gerekmektedir. Kayıt işlemi için öncelikle ne yapılması gerekmektedir? Kişinin e-devlet sisteminden kayıt hakkını sorgulaması; harç ücretini yatırması (20.000 TL) ve kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim?
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı Maliye Bakanlığı internet vergi dairesi üzerinden kredi kartı ile ödenebilmektedir. Dekontta dikkat edilmesi gereken husus nedir?Dekont üzerinde kayıt yapılmak istenen cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarası, ad ve soyadın, TC Kimlik numarasının yer alması gerekmektedir. IMEI numarasının doğru olmasına dikkat edilmelidir. Harç parası yatırıldıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor mu?E-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişilerin (Yabancı bireyler) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç bedelini bankaya EFT yapabilir miyim?Harç bedeli EFT ile ödenebilmesi, kullanmakta olduğunuz bankanıza ait işlemlerde bulunması durumunda mümkündür. Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediği nasıl öğrenilir?e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapılarak öğrenilebilecektir. Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım? İlgili GSM işletmecilerinin abone kayıt merkezlerinden veya Kurumumuzun BTK Tüketici İletişim (120) merkezinden öğrenilebilir. Yolcu beraberinde getirilen cihazın kayıt altına alındıktan sonra ana kart değişimi yapılır ise kayıt işlemini nasıl yapabilirim? İlk kayıt başvuru sahibinin; değişimi yapan firmadan almış olduğu değişim belgesi ile E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir. Değişim belgesinde neler bulunması gerekmektedir? Antetli kağıt veya firma kaşesinin olması, firmanın adı/ünvanı ile adres veya telefon bilgilerinin,cihazın eski ve yeni IMEI numaralarının ve her iki cihazın aynı marka olması gerekmektedir. Yurt dışından yeni geldim ancak beraberimde cihaz getirmedim. Pasaport kayıt hakkımı ücretsiz veya ücretli olarak bir başkasına verebilir miyim?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre bir kişi yurt dışından 3 takvim yılında 1 cihaz getirebilmektedir. Bu düzenleme çerçevesinde Ülkemize ne şekilde getirildiği belli olmayan cihazların kayıt işleminin yapılması yasal olarak uygun olmadığından pasaportunuzun başkaları tarafından kullanılması durumunda doğacak olan yasal sorumluluk tarafınıza aittir. Ayrıca kayıt altına alınan cihazın suç teşkil eden bir olaya karışması durumunda yasal sorumluluk pasaport sahibine aittir. Posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazımı kayıt altına aldırabilir miyim ?Posta ile gelen ya da internet üzerinden satın alınan cihazlar kayıt altına alınmamaktadır. Yurt dışından gelirken iki adet cihaz aldım. Kayıt işlemi yaptırabilir miyim?14/5/2019 tarihli ve 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği 31/5/2019 tarihinden itibaren üç takvim yılı içerisinde 1 adet cihazın yurda getirilebileceği belirlenmiştir. Kısa sürede Türkiye'de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekiyor mu? Geçici süreyle Türkiye'de bulunan kişilerin (turist, gurbetçi vatandaşlar ve benzeri); ülkemizde faaliyet gösteren herhangi bir GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından kişilerin cihazlarına ait IMEI numarası ve sözleşme yapılan cep telefonu numarası Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne girilmek suretiyle eşleştirilmekte ve ilgili IMEI numarası sadece ilgili telefon numarası ile kullanıma açılmaktadır.Eşleştirme işlemi için pasaport ve abonelik sözleşmesi ile Abone Kayıt Merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar kayıt altına alınabilir mi? Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulardan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden;- Diplomat ve askeri personelin pasaport veya kimlik belgesini,- Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi,- İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir. Abone Kayıt Merkezi yetkilileri tarafından pasaportun aslı görüldükten sonra dilekçenin üzerine "Aslı Görülmüştür" damgası ve başvuru mercii kaşesi basılmakta ve alınan belgeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmektedir. Kısa süreli Türkiye'de kalacak olanların cihazlarını kayıt altına aldırmaları gerekir mi?Yurtdışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 365 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır. Ülkemizde yaşayan Yabancı uyruklu kişilere ait cihazlar nasıl kayıt altına alınmaktadır? Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulardan diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenlerden;- Diplomat ve askeri personelin pasaport veya kimlik belgesini,- Öğrencilerin; öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci olduklarına dair belgeyi,- İkamet eden diğerlerinin ise; ikamet belgesini pasaportlarının aslını ibraz etmek suretiyle Abone Kayıt Merkezlerine sunmaları gerekmektedir. Gerekli belgeler ile birlikte Abone Kayıt Merkezine başvuruda bulundum. İşlemlerimin tamamlandığını nasıl anlarım? Cihaza ilişkin olarak sunulan belgelerde ve cihazın elektronik kimlik bilgisinde sorun bulunmaması halinde, cihaza ilişkin bilgiler eş zamanlı olarak Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) girilmekte ve cihazın IMEI numarası kayıt altına alınmaktadır. E-devlet üzerinden kayıt başvurusunda bulundum. İşlemlerin tamamlandığını nasıl anlarım?E-Devlet üzerinden sorgulama kayıtlı olup olmadığı öğrenilebilir. Yurt içinden satın almış olduğum cihazımın IMEI numarasını sorguladım. "Kayıt dışı olduğu tespit edilen cihaz" uyarısını aldım. Ne yapmalıyım?Cihazın satın alındığı yere başvurulması gerekmektedir. Yasal yollardan ithal edilen cihaz bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır. Yurtiçinden satın almış olduğum cihazın kayıt dışı olduğunu öğrendim, buna ilişkin sahip olduğum haklar nelerdir? Bu tür cihazlar ilgili mevzuat çerçevesinde "AYIPLI MAL" olarak değerlendirildiğinden, tüketiciler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da belirtilen haklardan faydalanabilir. Cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? E-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebilir veya Kurumumuz BTK Tüketici İletişim Merkezi (120) aranarak öğrenilebilir. Sorgulamada cihazımın IMEI bilgisinin değiştirilmiş olduğu sonucunu aldım/cihazıma IMEI bilgisi değiştirilmiş olduğu gerekçesi ile yasal uyarı mesajı geldi. Cihazımı kullanamayacak mıyım?5809 sayılı Kanunun 57 inci maddesi uyarınca, IMEI bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmakta ve IMEI bilgisi başka cihazlara kopyalanmış olan cihazlar sadece tek hatla eşleştirilmek sureti ile kullanıma açılmaktadır. Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazıma ait IMEI numarası ile eşleştirilmiş olan hattımı başka cihazda kullanabilir miyim?Eşleştirme işlemi yalnızca IMEI bilgisi değiştirilmiş olan cihaz için geçerli olduğundan kullanılan hat; kayıtlı olan herhangi bir cihazda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş cihazımı (klon) nasıl kullanabilirim?IMEI numarası klonlanan cihazın kullanıcısının başvurusu üzerine cihaz ithalat yolu ile alınmış ise ithalatçı veya imalatçı firmaya, yolcu beraberinde gelmiş ise e-Devlet üzerinden gerçek cihaz sahibine ait tek GSM numarası ile kullanıma açılır. 18 Yaşından Küçükler için Cihaz Kaydı yapılabilir mi? 18 Yaşından küçüklerde yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilir ve kendi adlarına kayıt yaptırabilir. 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından kendi e-devlet kapısı üzerinden çocuğun kimlik bilgileri kullanılarak kayıt yapılabilir. BTK Tüketici İletişim Merkezi'ne nasıl ulaşırım? BTK Tüketici İletişim Merkezi?ne (120) numaralı telefonu aramak sureti ile 7/24 ulaşılabilmektedir. 19/12/2019
İthalatçı Eşleştirmeleri
Bilindiği üzere; yasal ithalat prosedürlerini sağlamasına rağmen bir çok ithalatçı firmanın piyasaya arz ettiği cihazların imei numaralarının kopyalanarak çoğaltılması ve bu kopya imei numaralarına sahip cihazların da GSM işletmecilerin( Avea, Turkcell, Vodafone) şebekelerinden yararlandığının tespit edilmesi nedeniyle, şebekede birden fazla tekrarlayan imei numaralarının hepsi "Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihaz" gerekçesiyle iletişime kapatılmış, bu nedenle çok sayıda kullanıcı da mağdur olmuştur.Sorunun bir an önce çözülmesi noktasında Kurumumuz gerekli teknik çalışmaları tamamlamış bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak; 29/06/2006 tarih ve 2006/TK-77/399 sayılı Kurul Kararıyla, ithalatçı firmalar tarafından bildirilen MSISDN ile Elektronik Kimlik Bilgisi değiştirilmiş cihazın IMEI numarasının eşleştirilmesi ve bu IMEI numarasının sadece bir MSISDN ile kullanımının sağlanması hususuna karar verilmiştir. İthalatçıların Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihaz Bildirme Prosedürüİthalatçı firmalar IMEI-MSISDN eşleştirmelerini web servis/sitesi üzerinden online olarak yapabilmektedir. 19/12/2019
Geçici Süre İle Ülkede Bulunma
Geçici Süre İle Ülkede Bulunma (turist, gurbetçi vatandaşlarımız vb...)Geçici süreyle Türkiye'de bulunan kişilerin (turist, gurbetçi vatandaşlarımız vb... durumlarını belgelemek kaydıyla, Ülkemiz GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından, kişilerin cihazlarına ait IMEI numarasının ve sözleşme yapılan MSISDN numarasının (cep telefonu numarası), Mobil Cihaz Kayıt Sistemi tarafından eşleştirilerek ilgili IMEI numarasının sadece ilgili MSISDN numarası ile kullanımına açılması sağlanmaktadır.Bu çerçevede, ilgili GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri'ne harç bedelinin ödendiğine dair harç alındı belgesi ve diğer gerekli evrakla birlikte başvuru yapılması sonrasında kullanılacak olan MSISDN numarası ilgili IMEI numarası ile eşleştirilerek kullanıma açılabilmektedir. 19/12/2019
E-Devlet Üzerinden Cihaz Kayıt İşlemi