Kapatılan Cihazlar

a-
A+
Kaçak Cihazlar
Yurda yasal olmayan yollarla giren cihazlar kaçak (kayıt dışı) cihazlardır. Cihazınızın yasal olup olmadığını IMEI Sorgulama linkinden 15 haneli IMEI numarasını (cihazınızda bulunan *#06# tuşlarına basmak sureti ile IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz) sorgulatarak öğrenebilirsiniz.5809 sayılı kanunun ilgili hükümleri doğrultusunca Kurumumuz kayıt dışı cihazlar ile haberleşme yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.Satın alınan cihazın kayıtdışı olması durumunda cihazın satın alındığı nokta ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bu konuda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?nın 04.08.2006 tarihli ve 22747 sayılı yazısı ile, bu tür satılan cihazlarda hukuki ayıp unsuru yer aldığından AYIPLI MAL olarak değerlendirildiği ve tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun?un 4 üncü maddesinde düzenlenen seçimlik haklardan faydalanması gerektiği yönündeki görüşü beyan edilmektedir.Cihazımı faturalı olarak satın aldım. Kayıt dışı olması mümkün mü?Evet. Yasal yollardan ithal edilmiş olan cihazların Kurumumuz sisteminde yer almasını teminen ithalat işlemlerini gerçekleştiren firma tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim yapılmaksızın satılan cihazlar Kurumumuz tarafından düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmak suretiyle tespit edilmekte ve haberleşmeye kapatılmaktadır. 19/12/2019
Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihazlar
Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş CihazElektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir.5809 sayılı Kanunun 57. maddesinde yer alan ?İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler. Ancak, Kurumun MCKS?ında kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılır.? hükmü uyarınca elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen cihazlar haberleşmeye kapatılmaktadır.Ancak; elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihaz; yasal olarak ithal edilmiş ve ilgili ithalatçı firma tarafından cihazın gerçek IMEI numarası olduğunun belirtildiği hallerde kullanılan abone numarasının ve cihaza ait IMEI numarasının eşleştirilmesi sureti ile tek hatta kullanılmaya devam edilebilmektedir.Eşleştirme işlemi yalnızca elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz için geçerlidir. Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazla eşletirme yapılmış bir hat, kayıtlı olan herhangi bir cihazda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Ancak, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazla birlikte sadece eşleştirilmiş olan hat kullanılabilir. 19/12/2019
Kayıp/Çalıntı Cihazlar
Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım? Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BTK Tüketici İletişim Merkezi'ne ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl gerçekleşir?Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir İhbarın onaylandığını nasıl anlarım? E-devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) veya BTK Tüketici İletişim Merkezi'ni arayarak öğrenilebilir. Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurula bilecektir. Satış yaptığım dükkanımdan kullanılmamış cihazlarımı çaldılar. Çalan kişilerin satmasını ya da kullanmasını engellemek için ne yapmalıyım? Cihaza ait IMEI numarası beyaz listede olup hiç kullanılmadan (Hat takılmadan) çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır. Satın almış olduğum cihazı hiç sim kart takmadan çaldırdım/kaybettim ne yapmalıyım?Cihaz gerçek kişiye ait ise ıslak imzalı dilekçe ekinde cihaz faturası, imza sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı ile Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir. Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım? Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise aynı yöntemle açılması sağlanır. 19/12/2019