Yeni İthalat Bildirim Sistemi Hakkında

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında, 20/09/2021 tarihi itibari ile Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Toplu ithalat bildirimi yeni sistemi devreye alınacaktır. Bu sistem ile; Ticaret Bakanlığı tarafında bildirimleri yapılan ve işlemleri biten başvurular için gümrük beyanname numarası ile sisteme başvuru yapılacaktır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Değişti.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik, 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle değişmiştir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli

21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)" uyarınca, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin (bireysel) IMEI kayıt işleminde alınan kullanım izin harç tutarı, 01/01/2022 saat 00:00'dan itibaren 2006,20 TL'den 2732,40 TL.'ye yükseltilecektir.

Genel Bilgiler


IMEI Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

Başvuru Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

MSISDN Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

İhbar Sorgulama

E-Devlet hizmetine git.

Haberler

Önemli Duyuru!

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair Yönetmelik ve Tebliğ 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış olup, bu tarihten itibaren ithalat ve imalat başvuruları bu mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Başvuru Süresi 120 Güne Çıkarıldı!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

2019 Yılı IMEI Kayıt ücreti belirlendi.

01.01.2019 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 79 Kuruş olarak belirlenmiştir.