Planlı Çalışma Hakkında

17 Eylül 2020 tarihinde, 19:00-21:00 saatleri arasında Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde planlı çalışma yapılacaktır. Çalışma süresince MCKS hizmetlerinde kesintiler olacaktır.

Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 09.06.2020 tarihli, 2020/İK-BTD/171 sayılı Kararı ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 18.07.2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle bağlantıda belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Taslak Yönetmeliğe İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması Duyurusu

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)" uyarınca, 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin (bireysel) IMEI kayıt işleminde alınan kullanım izin harç tutarı, 01/01/2020 saat 00:00'dan itibaren 1.500 TL'den 1838,70 TL.'ye yükseltilecektir.

Genel Bilgiler


IMEI Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

Başvuru Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

MSISDN Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

İhbar Sorgulama

E-Devlet hizmetine git.

Haberler

Önemli Duyuru!

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair Yönetmelik ve Tebliğ 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış olup, bu tarihten itibaren ithalat ve imalat başvuruları bu mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Başvuru Süresi 120 Güne Çıkarıldı!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

2019 Yılı IMEI Kayıt ücreti belirlendi.

01.01.2019 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 79 Kuruş olarak belirlenmiştir.