Yönetmelik Taslağına İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 09.06.2020 tarihli, 2020/İK-BTD/171 sayılı Kararı ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na kamuoyu görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz İnternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, en geç 18.07.2020 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu kullanılmak suretiyle bağlantıda belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Taslak Yönetmeliğe İlişkin Kamuoyu Görüşlerinin Alınması Duyurusu

Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)" uyarınca, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin (bireysel) IMEI kayıt işleminde alınan kullanım izin harç tutarı, 01/01/2021 saat 00:00'dan itibaren 1.838,70 TL'den 2006,20 TL.'ye yükseltilecektir.

2021 Yılı İthalatçı IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; 01.01.2021 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 1,06 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Bilgiler


IMEI Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

Başvuru Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

MSISDN Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

İhbar Sorgulama

E-Devlet hizmetine git.

Haberler

Önemli Duyuru!

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair Yönetmelik ve Tebliğ 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış olup, bu tarihten itibaren ithalat ve imalat başvuruları bu mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Başvuru Süresi 120 Güne Çıkarıldı!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

2019 Yılı IMEI Kayıt ücreti belirlendi.

01.01.2019 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 79 Kuruş olarak belirlenmiştir.