Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)" uyarınca, 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin (bireysel) IMEI kayıt işleminde alınan kullanım izin harç tutarı, 01/01/2020 saat 00:00'dan itibaren 1.500 TL'den 1838,70 TL.'ye yükseltilecektir.

2020 Yılı İthalatçı IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; 01.01.2020 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 97 Kuruş olarak belirlenmiştir.

Ticaret Bakanlığı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyaların İthalat/İhracat Tebliğleri

Ticaret Bakanlığı tarafından; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında ve ihracatında Kurumumuz tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen İthalat:2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ve İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ, 18/06/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğler yayımı tarihinden 20 gün sonra 08/07/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Genel Bilgiler


IMEI Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

Başvuru Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

MSISDN Sorgula

E-Devlet hizmetine git.

İhbar Sorgulama

E-Devlet hizmetine git.

Haberler

Önemli Duyuru!

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair Yönetmelik ve Tebliğ 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış olup, bu tarihten itibaren ithalat ve imalat başvuruları bu mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Başvuru Süresi 120 Güne Çıkarıldı!

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

2019 Yılı IMEI Kayıt ücreti belirlendi.

01.01.2019 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 79 Kuruş olarak belirlenmiştir.