Haberler

a-
A+
Yeni İthalat Bildirim Sistemi Hakkında
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında, 20/09/2021 tarihi itibari ile Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Toplu ithalat bildirimi yeni sistemi devreye alınacaktır. Bu sistem ile; Ticaret Bakanlığı tarafında bildirimleri yapılan ve işlemleri biten başvurular için gümrük beyanname numarası ile sisteme başvuru yapılacaktır. 17/09/2021
2022 Yılı IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede; 01.01.2022 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 1,44 TL olarak belirlenmiştir.IMEI Kayıt Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı IBAN NumarasıIMEI kayıt ücretleri herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi aracılığı ile KURUMSAL TAHSİLAT İŞLEMLERİ- BTK MOBİL CİHAZ KAYIT SİSTEMİ menüsünden İTHALAT NUMARASI ile yatırılmalıdır, önemle duyurulur. 19/12/2019
Yurt dışından getirilen cep telefonlarından Alınan Harç Bedeli
21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)" uyarınca, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %36,2 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin (bireysel) IMEI kayıt işleminde alınan kullanım izin harç tutarı, 01/01/2022 saat 00:00'dan itibaren 2006,20 TL'den 2732,40 TL.'ye yükseltilecektir.
19/12/2019
Önemli Duyuru!
"Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına dair Yönetmelik veTebliğ 12.07.2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanmış olup, bu tarihten itibaren ithalat ve imalat başvuruları bu mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir." 19/12/2019
E-devlet Üzerinden Nasıl Kayıt Yapabilirim?
Yurtdışından getirmiş olduğunuz cihazı e-devlet üzerinden nasıl kaydettirebileceğinize dair kılavuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.BTK IMEI Kayıt Kılavuzu 19/12/2019
İthalatçı IMEI Kayıt Ücreti
2014 yılında İthalatçı Firmalar tarafından Toplu İthalat Yöntemi ile Getirilen Cihazlara uygulanacak IMEI Kayıt Ücreti 46 Kuruş olarak belirlendi.Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 15 inci maddesinde "Kayıt edilecek her bir IMEI numarası için alınacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda artırılır. Kesirler tama iblağ edilir." hükmü yer almaktadır.Bu çerçevede; 01.01.2014 tarihinden itibaren toplu ithalat yöntemi ile getirilerek kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 46 Kuruş olarak belirlenmiştir.IMEI Kayıt Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesabı IBAN NumarasıIMEI kayıt ücretinin yatırılacağı Halk Bankası Anıt Şubesi Mobil Cihaz Kurumsal Tahakkuk (KU TA)hesabına ilişkin olarak IBAN numarası TR28 0001 2009 4110 0005 0000 32 şeklindedir, önemle duyurulur. 19/12/2019
TAC Kodlarının Bildirimi
Sistemimizde kayıtlı olmayan TAC kodlarının bildirimi üretici firmadan ya da üretici firmanın TAC kodu bildirimi için yetkilendirdiği distribütörden alınacak olan imzalı belge ile internet üzerinden ve elektronik imzalı olarak yapılacaktır.Söz konusu belge (bildirilen cihazın TAC kodu, marka ve model bilgilerinin de belirtildiği) bir dilekçe ekinde Kurumumuza sunulmalıdır.24.03.2008 Tarihi itibari ile yapılan TAC başvurularının sisteme kayıt yapılabilmesi için cihazların tek ya da çift sim kartlı olduğu bilgisinin kurumumuza sunulması gerekmektedir. İthalatı yapılan cihazın çift sim kartlı olduğu orjinal kullanım kılavuzu veya imzalı ve mühürlü üretici belgesi ile belgelendirilmelidir. Aksi takdirde sisteme tanımlanması mümkün olmayacaktır. 19/12/2019
MCKS-Gümrük Müdürlüğü Entegrasyonu
07/10/2013 tarihinden itibaren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Toplu ithalat bildirimi yeni sistemi devreye alınacaktır. Bu sistem ile; Firmaların, Gümrük Müdürlüğüne başvuru sırasında cihaza ait marka model bilgisi, fatura, garanti belgesi, tareks vb. bilgilerin IMEI içeren cihazlara ait kalemlerin 44 nolu alanına giriş yapmaları gerekmektedir. MCKS'ye yapılacak ithalat bildiriminde ise önceki bilgilere ek olarak IMEI içeren cihazlara ait kalemlerin sıra numaralarının girilmesi gerekmektedir. 07/10/2013 tarihinden önceki yapılan ithalat bildirimleri ile ilgili yapılması gerekenler: Yeni sistemin devreye alınmasından önce yapılmış olan ithalat bildirimlerinin ise düzenlenmesi gerekmektedir. Henüz "Belge onayı bekleniyor" aşamasına gelmemiş bildirimler için firmalar daha önceden olduğu gibi düzenleme sayfasına gelerek ithalat bildirimine ait bilgileri düzenleyebilirler. Firmalar burada yeni sistemin gereği olarak kalem sıra numaralarını da ekranda belirtilen yerlere girmeleri gerekmektedir. "Belge onayı bekleniyor" aşamasına gelmiş bildirimler ise Kurum yetkilileri tarafından reddedilerek 'Belgeler bekleniyor' aşamasına gelecektir. Bu durumda yukarıdaki düzenleme işlemlerin sırası ile yapılması gerekmektedir. En son Gümrük Beyannamesi yüklenerek bildirim "Belge onayı bekleniyor" aşamasına tekrar getirilecektir. 19/12/2019
Yurt Dışından Getirilen Telefonların IMEI Bilgilerinin İnternetten Kayıt İmkanı
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kaydında yaşanan sorunların önlenmesi ve kayıt işlemlerinde vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla 01.11.2012 tarihinden itibaren internet üzerinden kayıt uygulamasına başlanacak.Vatandaşlar artık yurt dışından getirdikleri cep telefonlarının kayıt işlemlerini, abone kayıt merkezlerinin yanında internet üzerinden de gerçekleştirebilecektir. Yurt dışından telefon getiren vatandaşlar, 1500.00 TL harç bedelini vergi dairelerine ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bankalara yatırdıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden BTK'nın sunduğu hizmetler başlığı altında yer alan "IMEI Kaydet" başlığını tıklayarak talep edilen bilgileri sisteme girecek, böylece kayıt işlemi gerçekleşmiş olacaktır.Bu uygulama ile yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerinde yaşanan sorunların azaltılması, vatandaşların bayilere herhangi bir ücret ödemeksizin daha kısa zamanda, daha kolay bir şekilde ve herhangi bir belge veya dilekçe yazılmasına gerek kalmaksızın (sistem üzerinden doğrulama yapılmak suretiyle) cihazlarını kaydettirebilme imkânının sağlanması hedeflenmektedir. 19/12/2019
Başvuru Süresi 120 Güne Çıkarıldı!
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile IMEI kayıt hakkı süresi 120 güne çıkarıldı. 19/12/2019
Kayıp/çalıntı cihazların ihbarları artık e-devletten üzerinden yapılabiliyor
Kayıp/çalıntı cihazların ihbarları 26/01/2016 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yapılabiliyor.İhbarda bulunmak için tıklayın. 19/12/2019
Ticaret Bakanlığı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyaların İthalat/İhracat Tebliğleri
Ticaret Bakanlığı tarafından; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında ve ihracatında Kurumumuz tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen İthalat:2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ve İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ, 18/06/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğler yayımı tarihinden 20 gün sonra 08/07/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 19/12/2019
Satış / Değişim / Test Amaçlı Cihazlar Hakkında Duyuru
12/07/2014 tarihli ve 29058 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ'in 8 inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında 01/01/2017 tarihinden itibaren gümrük beyannamesi "Kalem 44 Nolu Alan" kısmında cihazların "Satış/Değişim/Test Amaçlı Cihaz" olduğuna dair ibarenin yer alması gerekmektedir, önemle duyurulur. 19/12/2019
Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları
Son günlerde, yurtdışından getirdikleri kayıt dışı cihazlarını kaydettirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, gerek internet üzerinden gerek farklı mecralardan ilana çıkarak Gümrük Mevzuatı'na ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik'e aykırı olarak ücreti karşılığında kayıt edilebileceği ifade edilen NEWSe ve duyurulara rastlanılmaktadır. Yurtdışından getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların ne şekilde kayıt altına alınacağı aşağıda belirtilmekte olup, her hangi bir mağduriyete uğramamak için vatandaşlarımızın bunun dışındaki hiçbir yönteme itibar etmemesi gerekmektedir. Hukuk dışı yollara tevessül ederek bu tarz ilana çıkan ve cihaz kaydı yapacağını iddia eden kişi ya da Kurumlar ve bu işlemi yaptıranlar hakkında Savcılığa Suç Duyurusunda bulunulmaktadır.Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınma işlemleri, 27 Haziran 2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik" kapsamında yürütülmektedir. Bu işlemlerin müracaatı Kurum tarafından yetkilendirilmiş Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.ya da Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. şirketlerinin Abone Kayıt Merkezleri (AKM) tarafından, yönetmelikte zikredilen belgelerin cihazı getiren kişi tarafından asıllarının ibraz edilmesini müteakip birer nüshalarının AKM'ye teslim edilmesi suretiyle başlatılmaktadır. Sonrasında İşletmecilerin merkezlerinde toplanan belgeler bir sonraki ayın 20'sine kadar Kurum Merkezimize gönderilmekte ve belgelerin incelenip cihazın Gümrük Mevzuatına ve Yönetmeliğimize uygun olarak yurda sokulduğunun anlaşılmasını müteakip cihaz kayıt altına alınmaktadır. Gönderilen evraklar içerisinde sahte, eksik ya da hatalı evrakların bulunması durumunda kayıt işlemi iptal edilerek cihaz kullanıma kapatılmakta ve sahte kayıt işlemi yaptıranlar hakkında yasal işlemler başlatılabilmektedir.Cihaz Kaydı için; AKM'ler kayıt işlemi sırasında kişinin şahsen başvurusu, kişiye ait imzalı dilekçesi, kişiye ait pasaport fotokopisi (Son bir ay içinde yurda giriş yapıldığını gösteren sayfanın da fotokopisi alınmalıdır) cihazın IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarası bilgilerininalınması zorundadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenlemesine göre yurt dışından bireysel yolla bir kişi iki takvim yılında sadece 1 tane cihaz getirebilir ve bu cihazı kayıt ettirebilir. Bu kayıtların da yurda giriş yaptıktan sonra 1 ay içerisinde yapılması gerekmektedir.Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kendi pasaport bilgilerini ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak başkalarına vermemeleri, yurda usulsüz şekilde getirilen cihazları satın almamaları ve bu tür işlemleri yaptıklarını beyan kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir.Ayrıca Kurumumuzun çağrı merkezi (0312 232 23 23 - 444 9 777) 7/24 olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olup; tereddüt hasıl olan konularda vatandaşlarımızın bilgi almasında faydalı olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 19/12/2019
Mobil Cihaz İthal Eden Firmaların Dikkatine
Bilindiği gibi yasal yollarla ülkeye getirilen (ithalatı yapılan, yolcu beraberinde getirilen) ya da imalatı yapılan mobil cihazların kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS)'ne kaydının yaptırılması gerekmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak MCKS'yi kullanan tüm taraflara (ithalatçı ve imalatçı firmalar, tüketiciler...) daha iyi bir hizmet sunabilmek adına çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir.MCKS'de yapılan kayıt işlemlerinden bir tanesini de toplu ithalat yöntemi ile ülkeye getirilen mobil cihazların kayıt işlemleri oluşturmaktadır. Söz konusu kayıt işlemlerinin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi adına IMEI kayıt ücreti ödeme bilgisinin bildirimi konusunda değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Halk Bankası ile Kurumumuz arasında gerçekleştirilen online bağlantı ile firmalar tarafından IMEI kayıt ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı kontrolü elektronik ortamda MCKS tarafından otomatik olarak yapılacaktır.Mevcut uygulamada bulunan, firmalar tarafından yapılan IMEI kayıt ücreti ödeme bilgilerinin ve buna ilişkin ödendi belgelerinin sisteme yüklenmesi adımları kaldırılmıştır. 15.11.2012 tarihinden itibaren devreye alınacak yeni uygulama kapsamında firmaların öncelikle yapılan ithalata ilişkin kayıt bildirimde bulunmaları, IMEI ve ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ardından Kurum tarafından bu bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler neticesinde kayıt başvurusuna onay verilmesi gerekmektedir. Söz konusu başvurulara ilişkin Kurum tarafından onay verilmesinin ardından IMEI kayıt ücretlerinin firma tarafından Halk Bankası Anıt Şubesi Iban No:TR28 0001 2009 4110 0005 0000 32 (Hesap No:0411-05000032) hesabına ödenmesi için MCKS tarafından otomatik olarak bir tahakkuk oluşturularak elektronik ortamda Halk Bankasına iletilecektir. Firmalar, MCKS tarafından kendilerine verilen başvuru numarası ile oluşturulan tahakkuklara ödemelerini yaptıkları taktirde kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Yeni uygulama ile tahakkuk oluşturulmadan önce firmalar tarafından herhangi bir kayıt ücreti ödemesinin yapılması mümkün olmayacaktır.Kayıt ücreti ödemelerine ilişkin yeni sisteme geçişin 15.11.2012 tarihinde sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini teminen 13.11.2012 ve 14.11.2012 tarihlerinde MCKS'ye ithal edilen cihazlara ilişkin kayıt başvurusu gerçekleştirilemeyecektir. Ayrıca, mevcut sistemde yapılan tüm kayıt başvurularının en geç 12.11.2012 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte olup bu tarihe kadar tamamlanmamış başvurular (ithal edilen mobil cihaz kayıt başvuruları) iptal edilecektir.Tüm ithalatçı firmalara önemle duyurulur. 19/12/2019

Duyurular

Yeni İthalat Bildirim Sistemi Hakkında
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında, 20/09/2021 tarihi itibari ile Mobil Cihaz Kayıt Sistemi Toplu ithalat bildirimi yeni sistemi devreye alınacaktır. Bu sistem ile; Ticaret Bakanlığı tarafında bildirimleri yapılan ve işlemleri biten başvurular için gümrük beyanname numarası ile sisteme başvuru yapılacaktır.
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik Değişti.
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik, 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle değişmiştir.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli
21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)" uyarınca, 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak açıklanmıştır.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde yurt dışından getirilecek elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ilişkin (bireysel) IMEI kayıt işleminde alınan kullanım izin harç tutarı, 01/01/2022 saat 00:00'dan itibaren 2006,20 TL'den 2732,40 TL.'ye yükseltilecektir.
2022 Yılı İthalatçı IMEI Kayıt Ücreti Belirlendi!
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin Kayıt ücreti başlıklı 11 inci maddesinde (2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; 01.01.2022 tarihinden itibaren kayıt altına alınması talep edilen her bir IMEI için yatırılması gereken IMEI kayıt ücreti 1,44 TL olarak belirlenmiştir.
Ticaret Bakanlığı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyaların İthalat/İhracat Tebliğleri
Ticaret Bakanlığı tarafından; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında ve ihracatında Kurumumuz tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen İthalat:2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ ve İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ, 18/06/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Tebliğler yayımı tarihinden 20 gün sonra 08/07/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.