.:MCKS-Mobil Cihaz Kayt Sistemi:.
 

Select language :                     

 
 
 

 
 

SORGULAMALAR

        IMEI Sorgulama
        IMEI-MSISDN Sorgulama
        Bireysel Başvuru Sorgulama
        İhbar Sorgulama
 
 

GENEL BİLGİLER VE MEVZUAT

        MCKS Hakkında
        Tanımlar
        Kanunlar
        Yönetmelikler
        Tebliğler
        Dış Ticaret Mevzuatı
        Gümrük Mevzuatı
 
 

KAYIT VE EŞLEŞTİRME İŞLEMLERİ

        Toplu İthalat
        Yurt Dışından Getirilen Cihazlar
        İthalatçı Eşleştirmeleri
        Geçici Süre İle Ülkede Bulunma
        Edevlet Üzerinden Cihaz Kayıt İşlemi
 
 

KAPATILAN CİHAZLAR

        Kaçak Cihazlar
        Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihazlar
        Kayıp/Çalıntı Cihazlar
 
 

 » Güncel Haber :  

MCKS_Tr 

 » Duyurular :
  

Ticaret Bakanlığı tarafından; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında ve ihracatında Kurumumuz tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen İthalat:2019/19 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İ... Devam»
 

1. İlk başvuru sahibine ait bilgilerin temin edilebiliyor olması halinde, arızalı cihaz ve değişim cihazının IMEI'leri ile ilk kayıt başvurusu sahibine ait pasaport numarası ve TCKN bilgilerinin MCKS'ye iletilmesi,

2. ... Devam»

 

19 Temmuz 2019 tarihli ve 1314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, ''Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'' kapsamında, öncesinde 618.60 TL olan telefon kullanım izin ... Devam»

 

12/07/2014 tarihli ve 29058 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’in 8 inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında 01/01/2017 tarihinden itibaren gümrük beyannamesi “Kalem 44 Nolu Alan” kısmında cih... Devam»

 
 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı; - Mobil Cihaz Kayıt Sistemi - 2006-2016
Tüm hakları saklıdır.

Tasarm:Ali Osman GLCEMAL