Geçici Süre İle Ülkede Bulunma

Geçici Süre İle Ülkede Bulunma (turist, gurbetçi vatandaşlarımız vb...)

Geçici süreyle Türkiye’de bulunan kişilerin (turist, gurbetçi vatandaşlarımız vb... durumlarını belgelemek kaydıyla, Ülkemiz GSM işletmecisi ile abonelik sözleşmesi yapmaları durumunda; işletmeci tarafından, kişilerin cihazlarına ait IMEI numarasının ve sözleşme yapılan MSISDN numarasının (cep telefonu numarası), Mobil Cihaz Kayıt Sistemi tarafından eşleştirilerek ilgili IMEI numarasının sadece ilgili MSISDN numarası ile kullanımına açılması sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, ilgili GSM İşletmecilerinin Abone Kayıt Merkezleri’ne harç bedelinin ödendiğine dair harç alındı belgesi ve diğer gerekli evrakla birlikte başvuru yapılması sonrasında kullanılacak olan MSISDN numarası ilgili IMEI numarası ile eşleştirilerek kullanıma açılabilmektedir.