Tanımlar

Beyaz liste:
Elektronik haberleşme bağlantısı açık cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Kara liste:
Kaçak, kayıp veya çalıntı cihazlara ait olan ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Gri liste:
Beyaz ve kara liste dışında kalan ve elektronik haberleşme bağlantısı açık olan cihazların IMEI numaralarından oluşur.

Eşleştirilmiş Beyaz liste:
• Başvuru süresi içinde elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazların IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait MSISDN numaralarının,

• Kanunun yürürlük tarihinden sonra elektronik kimlik bilgisinin değiştirildiği tespit edilen cihazların IMEI numaraları ile bu cihazlardan yasal olarak ithal edilen cihazın sahibine ait MSISDN numaralarının,

• İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kişilerin kullandıkları cihazlara ait IMEI numaraları ile MSISDN numaralarının eşleştirilmesi

• GSM işletmecilerinin aynı IMEI numarasıyla kullandıkları test cihazlarının IMEI numaraları ile MSISDN numaralarının eşleştirilmesi ile oluşur.

Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda kara listede bulunur. Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan cihazlara ait IMEI numaraları sadece eşleştirildikleri MSISDN numaraları ile kullanılabilir.

Bireysel İthalat:
Yolcu (transit yolcular hariç) beraberinde getirilen cihazların gayri ticari nitelikteki ithalatını ifade etmektedir.

Elektronik Haberleşme:
Ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi veya alınmasıdır.

Elektronik Kimlik Bilgisi:
Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımınıdır.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihaz:
GSM şebekesinden hizmet alan ve IMEI numarası olan cihazdır.

IMEI numarası:
15 basamaklı Uluslararası mobil cihaz kimliğidir.

TAC (Type Approval Code):
Cihaza ilişkin bilgileri (
marka, model vb.) ifade eden kod olup IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşur.

Kaçak cihaz:
Toplu veya bireysel olarak mevzuata aykırı bir şekilde ithal edilen ya da üretilen veya Kurum kayıtlarında yer almayan cihaz.

Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilmiş Cihaz:
Elektronik kimlik bilgisi (IMEI numarası) değiştirilmiş ya da kopyalanmış olan cihaz anlamına gelmektedir.

MSISDN:
Mobil abone numarası (cep telefonu numarası).