Toplu İthalat

• TAC Kodlarının Bildirimi
Sistemimizde kayıtlı olmayan TAC kodlarının bildirimi üretici firmadan ya da üretici firmanın TAC kodu bildirimi için yetkilendirdiği distribütörden alınacak olan ıslak imzalı belge ile yapılacaktır.

Söz konusu belge (bildirilen cihazın TAC kodu, marka ve model bilgilerinin de belirtildiği) bir dilekçe ekinde Kurumumuza sunulmalıdır.

24.03.2008 Tarihi itibari ile yapılan TAC başvurularının sisteme kayıt yapılabilmesi için cihazların tek ya da çift sim kartlı olduğu bilgisinin kurumumuza sunulması gerekmektedir.İthalatı yapılan cihazın çift sim kartlı olduğu orjinal kullanım kılavuzu veya ıslak imza ve mühürlü üretici belgesi ile belgelendirilmelidir. Aksi takdirde sisteme tanımlanması mümkün olmayacaktır .

• Web Servis ve Web Sitesi Kullanımı
Toplu ithalat ve imalat sonucu kayıt altına alınması istenen cihazlara ait IMEI numaralarının bildirimi web sitemiz üzerinden yapılmaktadır. Web sitesine girişler nitelikli elektronik imza ile yapılabilmektedir.

Firmaların sisteme kayıt işlemleri web sitesi üzerinden yapılmakta olup sistem tarafından oluşturulan dilekçe noter onaylı imza sirküleri ile birlikte 30 gün içinde Kuruma sunulmalıdır.

Sistem üzerinden yapılmayan yeni firma başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Web Sitesi Erişim Adresi: https://ithalat-ws.mcks.gov.tr

• Web sitesine erişirken sorun yaşanması durumunda takip edilmesi gereken adımlar için kılavuza buradan erişebilirsiniz.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması
18.10.2006 tarih ve 2006/İK-13650 sayılı Kurul Kararıyla kayıt işlemi sadece elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar için uygulanacak olup; diğer ürünler için kayıt işlemi yapılmayacaktır.

IMEI Kayıt Ücreti
Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi Iban No:TR68 0001 2009 4520 0004 0000 07 hesabına yatırılması gerekmektedir. Banka dekontu üzerinde "IMEI Kayıt Ücreti" açıklayıcı ibaresinin bulunması ve talep edilen IMEI miktarı (....adet IMEI Kayıt Ücreti) şeklinde belirtilmesi gerekmektedir.  Ödemeler sadece Halkbank şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. EFT ve internet bankacılığı ile ödeme kabul edilmemektedir.