Kayıp/Çalıntı Cihazlar

Kayıp Çalıntı İhbarı

Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?  

Cihazına ait IMEI numarası beyaz listede bulunan ancak cihazı çalınan, yağmalanan, kaybolan veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için e-Devlet kapısı üzerinden veya telefon yoluyla BTK Tüketici İletişim Merkezi'ne ihbarda bulunur. Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir 
  
Kayıp/çalıntı ihbarı nasıl gerçekleşir? 

Kayıp/çalıntı ihbarının gerçekleşmesi için öncelikle cihaza ait 15 rakamlı  IMEI numarasının bilinmesi, hat sahibi olan kişinin telefon ile ihbarda bulunması gerekmektedir.  Ayrıca Mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına da çalıntı cihaz ile ilgili başvuruda bulunulabilir 
  
İhbarın onaylandığını nasıl anlarım?

e-devlet kapısı üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama) veya BTK Tüketici İletişim Merkezi'ni arayarak öğrenilebilir. 
  
Kayıp/çalıntı cihazımın bulunmasını istiyorum. Ne yapmalıyım? 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun çalınan, gasp edilen veya kaybedilen telefonları bulmak ve ilgili kişiye teslim etmek gibi görevleri bulunmamaktadır. Bu konuda adli mercilere başvurula bilecektir.
  
Satış yaptığım dükkanımdan kullanılmamış cihazlarımı çaldılar. Çalan kişilerin satmasını ya da kullanmasını engellemek için ne yapmalıyım? 

Cihaza ait IMEI numarası beyaz listede olup hiç kullanılmadan (Hat takılmadan)  çalınan, yağmalanan, kaybolan ve her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan gerçek veya tüzel kişilerin; ıslak imzalı dilekçe, cihaz faturası, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı, cihaz faturası iş yeri adına ise vergi levhası fotokopisi ve imza sirküleri ile Kuruma yazılı olarak başvurması durumunda cihaz siyah listeye alınır.
  
Satın almış olduğum cihazı hiç sim kart takmadan çaldırdım/kaybettim ne yapmalıyım?

Cihaz gerçek kişiye ait  ise ıslak imzalı dilekçe ekinde cihaz faturası, imza sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi, adli kolluk ya da savcılık başvuru tutanağı ile Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.
  
Kayıp/çalıntı ihbarında bulunduğum cihazımı buldum. Tekrar haberleşmeye açılmasını nasıl sağlarım? 

Kayıp/çalıntı ihbarı hangi yöntem ile yapılmış ise aynı yöntemle açılması sağlanır.