Sat?? / De?i?im / Test Amal? Cihazlar Hakk?nda Duyuru

12/07/2014 tarihli ve 29058 say?l? Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar?n Kay?t Alt?na Al?nmas?na Dair Tebli?’in 8 inci maddesinde yer alan hükümler kapsam?nda 01/01/2017 tarihinden itibaren gümrük beyannamesi “Kalem 44 Nolu Alan” k?sm?nda cihazlar?n “Sat?? / De?i?im / Test Amaçl? Cihaz” oldu?una dair ibarenin yer almas? gerekmektedir, önemle duyurulur.


Bu Haber-4304-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-