NEML? DUYURU

"Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar?n kay?t alt?na al?nmas?na dair Yönetmelik ve Tebli? 12.07.2014 tarihli ve 29058 say?l? Resmi Gazete 'de yay?nlanm?? olup, bu tarihten itibaren ithalat ve imalat ba?vurular? bu mevzuat hükümlerine göre de?erlendirilecektir."


Bu Haber-18972-Kez Okundu. KAYNAK :-Mcks-